Νέοι, χρήματα και Gamification!

Νέοι, χρήματα και Gamification!

Η εκπαίδευση μπορεί να είναι διασκεδαστική, αλλά περιστασιακά μπορεί επίσης να είναι βαρετή. Ειδικά όταν τα παιδιά περιβάλλονται από εναλλακτικούς, πιο διασκεδαστικούς τρόπους για να περάσουν το χρόνο τους…

Στον κόσμο του χρήματος, πολλές έννοιες και μαθήματα (αυτό που ονομάζουμε χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός) μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τεχνικές όπως το ‘gamification’ επιτρέπουν μια ευκολότερη, πιο παραγωγική και διασκεδαστική διαδικασία μάθησης σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. 

Στη Woli επενδύουμε στην εκπαίδευση και το gamification. Θέλουμε η υπηρεσία μας να είναι ευχάριστη για τα παιδιά – όχι ένα ακόμα αυστηρό τραπεζικό προϊόν 💸.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εφαρμογή μας δεν περιορίζεται στις εγχρήματες συναλλαγές, καθώς αυτό θα υπέθετε ότι τα παιδιά έχουν ήδη την γνώση γύρω από έννοιες διαχείρισης χρημάτων. Αντίθετα, η ομάδα μας σχεδιάζει την εμπειρία Woli Classroom – ένα σύνολο μικρών και διασκεδαστικών μαθημάτων για να εξηγήσει βασικές οικονομικές έννοιες με έναν ‘gamified’ τρόπο. Για την επίτευξη αυτής της αποστολής, η Woli συνεργάζεται με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που βοηθούν την ομάδα μας να δημιουργήσει ένα απολαυστικό και διαδραστικό πρόγραμμα σπουδών.

Μέσα από έξυπνα κουίζ, συλλογή πόντων, πίνακες κατάταξης και ανταμοιβές από τον γονέα, τα παιδιά παραμένουν προσηλωμένα στη εκπαιδευτική διαδικασία και μαθαίνουν να καλλιεργούν τον προσωπικό τους οικονομικό αλφαβητισμό και τις καλές οικονομικές συνήθειες!