Τέλος η ρουτίνα των εργασιών στο σπίτι!
Μέσα από την λειτουργία “Εργασίες” οι γονείς ορίζουν τις εργασίες που θα κάνουν τα παιδιά και το επιπλέον χαρτζιλίκι που θα λάβουν όταν τις ολοκληρώσουν!
Τέλος η ρουτίνα των εργασιών στο σπίτι!

Εργασίες για κάθε παιδί!

Οι γονείς επιλέγουν τον τύπο εργασίας και τον προσαρμόζουν στις ανάγκες της οικογένειάς τους, με την προαιρετική επιλογή της ανταμοιβής.

Real life lessons!

Μέσα από τις εργασίες τα παιδιά όχι μονο αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους αλλά καταλαβαίνουν και τη σημασία του να θέτουν σωστές προτεραιότητες.

Ανταμοιβή; Είναι σωστό;

Η ανταμοιβή δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στα παιδιά να κάνουν τις εργασίες τους και τα διδάσκει πώς να διαχειρίζονται τα χρήματά που κερδίζουν μέσα από την εργασία τους.