Μισθός, το μελλοντικό σου εισόδημα!

Μισθός, το μελλοντικό σου εισόδημα!

Έχοντας μιλήσει στην προηγούμενη ενότητα του Woli classroom σου για τα έσοδα, σε αυτό το σύντομο άρθρο θα αναφερθούμε στο μισθό που θα αποτελεί την βασική πηγή εσόδων σου τα επόμενα χρόνια της ζωής σου.

Τι είναι ακριβώς ο μισθός και ποιά τα είδη του; 

Σε γενικές γραμμές, ο μισθός είναι τα χρήματα (ορισμένες πιο σπάνιες φορές και κάποια αγαθά ή υπηρεσίες) που κερδίζει ένας άνθρωπος σε αντάλλαγμα με την εργασία που προσφέρει. Ο μισθός είναι η πληρωμή δηλαδή του εργαζομένου από έναν εργοδότη ύστερα από συμφωνία που έχουν κάνει μεταξύ τους. Χρήσιμο είναι να γνωρίζεις ότι ο μισθός ενός ανθρώπου ορίζεται συνήθως με βάση την αμοιβή που παίρνουν άτομα που κάνουν την ίδια ή παρόμοια εργασία σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Ο μισθός μπορεί να χωριστεί σε τρία είδη. Σε μηνιαίο μισθό, όπου ο εργαζόμενος  αμείβεται κάθε μήνα για τις υπηρεσίες που πρόσφερε σε αυτό το διάστημα. Υπάρχει επίσης το ημερομίσθιο, όπου κάποιος πληρώνεται ανάλογα για την κάθε ημέρα που δούλεψε σε ένα προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα (πχ: μιας εβδομάδας ή ενός μήνα). Τέλος, ένα άλλο είδος μισθού είναι το ωρομίσθιο. Εδώ ο εργαζόμενος αμείβεται για την εργασία του με την ώρα.

Μια πολύ σημαντική πληροφορία για τη μελλοντική επαγγελματική ζωή σου είναι ότι όταν μιλάμε για μισθό, εννοούμε συνήθως τον μικτό μισθό. Ο μικτός μισθός δεν είναι τα καθαρά – πληρωτέα χρήματα που θα βάζεις «στην τσέπη σου» αλλά συμπεριλαμβάνει τους διάφορους φόρους που κρατούνται από τον εργοδότη ώστε να καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές και οι διάφορες άλλες κοινωνικές υποχρεώσεις του εργαζόμενου. Έτσι, όταν θες να υπολογίσεις πόσα χρήματα θα λαμβάνεις καθαρά από μία εργασία, θα πρέπει να αφαιρείς από τον μικτό μισθό τις κρατήσεις που θα σου γίνονται.   

Μην ξεχνάς ότι ήδη από την ηλικία σου, σε συνεννόηση με τους γονείς σου, μπορείς να αποκτήσεις ή και να αυξήσεις τα έσοδά σου μέσα από τις πολλές δυνατότητες για “Εργασίες” μια εφαρμογή που ήδη προσφέρεται στο Woli app σου. Καλή επιτυχία!