Φόροι – Υποχρεώσεις προς την κοινότητα

Φόροι – Υποχρεώσεις προς την κοινότητα

Μιλώντας σε προηγούμενη ενότητα για τα δικαιώματα, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στις υποχρεώσεις που έχουμε προς τους άλλους και την κοινότητα που ζούμε. Στη Woli academy πιστεύουμε ότι κάθε ενεργή/ός πολίτης οφείλει να γνωρίζει καλά όχι μόνο τα δικαιώματά του αλλά και τις  υποχρεώσεις του. Έτσι, τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τις οικονομικές υποχρεώσεις και πιο συγκεκριμένα για τους φόρους. Αν και μάλλον έχεις ακόμα καιρό για να αρχίσεις να πληρώνεις φόρους, είναι σημαντικό να γνωρίζεις πληροφορίες για τους  φόρους και τα είδη τους ώστε να καταφέρεις να αντιληφθείς καλύτερα την οικονομική πραγματικότητα γύρω σου και να προετοιμαστείς σωστά για την ενήλικη ζωή σου. 

Οι φόροι είναι χρηματικά ποσά που οι πολίτες έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο κράτος και χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τους «φόρους εισοδήματος», τους «φόρους περιουσίας» και τους «φόρους δαπάνης». Ο «φόρος εισοδήματος» είναι ένας άμεσος φόρος που πληρώνει κάθε πολίτης ανάλογα με το ετήσιο εισόδημά του, δηλαδή ανάλογα με τα χρήματα που βγάζει κάθε χρόνο. Παρόμοιος είναι και ο «φόρος περιουσίας» που αποτελεί ουσιαστικά έναν φόρο που πληρώνει κάποιος για αυτά που του ανήκουν όπως για παράδειγμα σπίτι, αυτοκίνητο, χρήματα στην τράπεζα, μετοχές και οτιδήποτε άλλο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο ενός ανθρώπου.   

Για τις παραπάνω δύο κατηγορίες φόρων, καλό είναι να γνωρίζεις ότι συνήθως το ποσό που πληρώνει κάποιος στο κράτος εκφράζεται με ποσοστό (%) και ορίζεται ανάλογα με τη «φορολογική βάση» που ανήκει κάθε πολίτης, δηλαδή το εισόδημα και την περιουσία που έχει κάθε φορολογούμενος.  Τέλος, όπως είπαμε παραπάνω, υπάρχει και μια τρίτη βασική κατηγορία φόρου που είναι ο «φόρος δαπάνης». Ο «φόρος δαπάνης» είναι ένας έμμεσος φόρος. Τον καταβάλεις στην καθημερινή σου ζωή όταν αγοράζεις ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Για παράδειγμα, αυτός ο φόρος περιλαμβάνει τα έξοδα εισαγωγής ενός προϊόντος στη χώρα (δασμοί) και «κρύβεται» στην τιμή που πληρώνεις για την αγορά σου αυξάνοντας την τελική τιμή.

Δοκίμασε να συζητήσεις με τους γονείς σου και να τους ρωτήσεις πάνω σε όσα έμαθες για τους φόρους και είμαστε σίγουροι ότι θα εμπλουτίσεις κατά πολύ τις γνώσεις σου!