Τι είναι ο Φ.Π.Α και πώς τον υπολογίζω

Τι είναι ο Φ.Π.Α και πώς τον υπολογίζω

Είναι βέβαιο πως συχνά στις καθημερινές σου δραστηριότητες ακούς τη λέξη Φ.Π.Α. Γνωρίζεις όμως τι ακριβώς είναι ο Φ.Π.Α; Και αν «ναι», πώς τον υπολογίζεις; Έχοντας μιλήσει ήδη σε προηγούμενο άρθρο για τους φόρους και τα βασικά τους είδη, τώρα θα αναφερθούμε και θα αναλύσουμε τι είναι ο Φ.Π.Α και πώς θα τον υπολογίζεις εύκολα στις αγορές σου, σαν ένας γνήσιος cool consumer! 

Αναλύοντας λοιπόν το ακρωνύμιο του Φ.Π.Α – Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, αντιλαμβάνεσαι ότι ουσιαστικά μιλάμε για έναν πρόσθετο φόρο που βάζει το κράτος για να αυξάνει τα έσοδά του, τον οποίο πληρώνουμε όταν αγοράζουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Ο Φ.Π.Α, όπως και οι περισσότεροι άλλοι φόροι, εμφανίζονται στη ζωή μας με τη μορφή ενός ποσοστού επί τοις εκατό (%) που ονομάζεται «συντελεστής». Στον Φ.Π.Α όμως είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζεις ότι αυτός ο συντελεστής (δηλαδή το ποσοστό επί τοις εκατό), δεν είναι πάντα ίδιο. Το ποσοστό αυτό του Φ.Π.Α αλλάζει ανάλογα με το είδος του αγαθού ή της υπηρεσίας που αγοράζουμε. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ο συντελεστής αυτός για τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες είναι 24%. Ωστόσο, σε μερικά αγαθά όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα πέφτει στο 13% ενώ για κάποιες υπηρεσίες όπως οι ξενοδοχειακές φτάνει στο 6%. Τέλος, ορισμένες υπηρεσίες όπως αθλητισμού, εκπαίδευσης και περίθαλψης δεν έχουν καθόλου Φ.Π.Α. 

Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για να υπολογίζεις πόσα χρήματα προστίθενται σε μια αγορά σου με τον Φ.Π.Α είναι απλά να πολλαπλασιάσεις την αρχική αξία – τιμή του προϊόντος με τον συντελεστή του Φ.Π.Α. Για παράδειγμα, αν ένα προϊόν κοστίζει 20 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α, πολλαπλασιάζεις αρχικά την τιμή 20 επί 24 που είναι ο συντελεστής (24%) και στη συνέχεια αυτό που βρίσκεις το διαιρείς δια 100 (%). Ο αριθμός  που προκύπτει από τις πράξεις (4,80) είναι τα χρήματα που προστίθενται στην αρχική τιμή του προϊόντος από τον Φ.Π.Α (20 + 4,80 = 24,80 τελική τιμή). 

Τώρα που γνωρίζεις καλύτερα τι είναι ο Φ.Π.Α και πώς να τον υπολογίζεις, μπορείς να κάνεις ακόμα καλύτερα τις αγορές σου σαν ένας πραγματικά έξυπνος καταναλωτής!