Πώς βάζουμε χρήματα στο πορτοφόλι του woli

Πώς βάζουμε χρήματα στο πορτοφόλι του woli

Η καλή οικονομική διαχείριση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δια βίου ευημερία. Για αυτό πολλοί γονείς, παράλληλα με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, παρέχουν στα παιδιά τους και οικονομική εκπαίδευση. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό γίνονταν μέσω αποταμιευτικών κουμπαράδων ή διαφόρων μικροαποσχολήσεων των παιδιών συχνά σε κάποιο προστατευμένο περιβάλλον. 

Η ψηφιακή εποχή όμως έχει αλλάξει τον τρόπο που συνδιαλεγόμαστε με τα χρήματα. Καινούργιες εφαρμογές όπως το woli έρχονται να συνδυάσουν τις γνώσεις γύρω από την οικονομία με την καλλιέργεια δεξιοτήτων και λειτουργικών τρόπων διαχείρισης των χρημάτων στη σύγχρονη εποχή.

Μέσα από το woli οι γονείς βρίσκουν ένα νέο πεδίο συνδιαλλαγής με τα παιδιά τους, το οποίο τα βοηθά στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας και της κριτικής ικανότητας. Αν και οι γονείς είναι οι πάροχοι των χρημάτων, τα παιδιά μέσα από μια σειρά αλληλεπιδράσεων έχουν τη δυνατότητα να «κερδίσουν» με την αξία τους παραπάνω χρήματα και να αποκομίσουν μια θετική εμπειρία αναφορικά με την προσπάθεια και το κέρδος. 

Ας δούμε όμως πώς γίνεται αυτό στην πράξη:

  1. Το τακτικό χαρτζιλίκι: Ανάλογα με το εισόδημά σας και τις ανάγκες του παιδιού/εφήβου, μετά από συζήτηση μαζί του, συμφωνείτε σε ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα μεταφέρεται αυτόματα από τον λογαριασμό σας στον λογαριασμό του. Ορίζετε επίσης τη συχνότητα που θα γίνεται αυτή η κατάθεση, για παράδειγμα σε εβδομαδιαία (αν θεωρείτε ότι το παιδί σας έχει μια τάση για σπατάλες) ή μηνιαία βάση.
  2. Η άμεση μεταφορά: Στην περίπτωση που προκύψει μια άμεση ανάγκη, ή ένα έξοδο που πρέπει να καλυφθεί στη στιγμή και το παιδί δεν έχει χρήματα, μπορείτε να μεταφέρετε ένα ποσό μέσω της άμεσης μεταφοράς στο λογαριασμό του παιδιού. Είναι σημαντικό κατόπιν να συζητηθεί ο λόγος που προέκυψε αυτή η αναγκαιότητα και αν ήταν κάτι που θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις διαφορές ανάμεσα στα έκτακτα και τα τακτικά έξοδα και αρχίζουν να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο προϋπολογίζουν.
  3. Οι εργασίες: Ως μέλη της οικογένειας και ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, τα παιδιά μπορεί να συνεισφέρουν στο σπίτι αναλαμβάνοντας κάποιες μικροδουλειές, αντιλαμβανόμενα πως εκτός από δικαιώματα έχουν και υποχρεώσεις ως μέλη ενός συνόλου. Το woli δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να παρέχουν ένα ποσό ανά εργασία που θα ολοκληρώνει το παιδί. Οι εργασίες και τα αντίστοιχα ποσά καθορίζονται από τους γονείς (ιδανικά κατόπιν συζήτησης με το παιδί). Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια εργασία, ο γονέας δίνει έγκριση και το αντίστοιχο ποσό πιστώνεται (κατατίθεται) στον λογαριασμό του παιδιού. 
  4. Quizzes στο woli classroom: Μαθαίνει, παίζει, κερδίζει! Το παιδί αποκτά γνώσεις και κερδίζει από αυτές. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα mission από το παιδί, ένα ποσό μπορεί να πιστώνεται στον λογαριασμό του. Το ποσό αυτό προκαθορίζεται από τον γονέα και πάλι σύμφωνα με το εισόδημά του αλλά και τις ανάγκες του παιδιού.

Οι παραπάνω δυνατότητες γεμίζουν το woli πορτοφόλι του παιδιού. Η συμβολή των γονέων όμως δεν σταματά εδώ. Καθώς τα παιδιά ξεκινούν τώρα τη διαχείριση των χρημάτων τους, οι γονείς συζητούν μαζί τους ανάλογες προσωπικές εμπειρίες και πρακτικές. Οι συμβουλές και οι απαντήσεις στα ποικίλα ερωτήματα των παιδιών προσφέρουν νέες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης. Δημιουργείται έτσι ένας πολύτιμος δίαυλος επικοινωνίας καθώς τα παιδιά παίρνουν σιγά σιγά τη ζωή στα χέρια τους.