Το χρήμα και η εξέλιξη της μορφής του

Το χρήμα και η εξέλιξη της μορφής του

Έχοντας ήδη κάνει τα πρώτα σου βήματα στην ενότητα “Money paths”, έχει φτάσει η ώρα να μάθεις αναλυτικότερα τι πραγματικά είναι αυτό που ονομάζουμε χρήμα και ποια είναι η εξέλιξή του ως σήμερα.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες δραστηριότητες, η φύση του χρήματος έχει εξελιχθεί με το πέρασμα των χρόνων. Στην αρχή το χρήμα ήταν κατά βάση εμπορευματικό, δηλαδή ήταν ένα αντικείμενο φτιαγμένο από κάποιο πολύτιμο υλικό (για παράδειγμα ένα χρυσό κέρμα) που είχε μία συγκεκριμένη αξία στο εμπόριο που έκαναν οι άνθρωποι. 

Στη συνέχεια όμως αυτό άλλαξε. Το χρήμα έγινε αντιπροσωπευτικό. Με απλά λόγια, στην περίπτωση αυτή τα χρήματα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι μπορούσαν να ανταλλάσσονται έναντι συγκεκριμένης ποσότητας χρυσού. 

Σήμερα, οι οικονομικές συναλλαγές που κάνουμε καθημερινά στηρίζονται στο υποχρεωτικό χρήμα. Πρόκειται για το σύγχρονο χρήμα το οποίο ορίζεται και εκδίδεται από μία κεντρική τράπεζα, στην οποία οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη ότι θα διατηρεί σταθερή την αξία του κάθε μέρα που περνά.  

Μέσα από αυτήν τη σύντομη αναδρομή καταλαβαίνεις ότι τα χρήματα που έχεις στα χέρια σου, από την πρώτη μέρα που εφευρέθηκαν από τον άνθρωπο έως σήμερα, είναι ουσιαστικά ένα μέσο ανταλλαγής, αποδεκτό από την οικονομία κάθε κοινωνίας μέσα στο χρόνο. 

Στις μέρες μας η έννοια του χρήματος έχει εξελιχθεί. Στη σημερινή οικονομία το χρήμα είναι μια μορφή χρέους που καθορίζεται από το κράτος ως υποχρεωτικά αποδεκτό για την εξόφληση οφειλών. Παράλληλα, συνεχίζει να λειτουργεί ως μέσο ανταλλαγής. 

Το χρήμα συνεπώς αποτελεί το σύνολο των καταθέσεων που υπάρχουν στην τράπεζα, καθώς και των κερμάτων, χαρτονομισμάτων (τραπεζογραμματίων) που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για να μπορούν να πραγματοποιούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών και να αποπληρώνουν τις εμπορικές οφειλές/συναλλαγές τους.