Λειτουργίες και ιδιότητες του χρήματος

Λειτουργίες και ιδιότητες του χρήματος

Έχοντας ήδη αναφερθεί στην έννοια του χρήματος και στην εξέλιξη του στον χρόνο, εδώ θα ανακαλύψουμε μαζί τις λειτουργίες και τις ιδιότητές του. Αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πιο σφαιρικά τι είναι πραγματικά αυτό που ονομάζουμε στις μέρες μας χρήμα, δίνοντας σου ερεθίσματα για να το διαχειρίζεσαι καλύτερα στην καθημερινή σου ζωή.

Ξεκινώντας, καλό είναι να γνωρίζεις ότι το χρήμα έχει τρεις (3) βασικούς ρόλους στην οικονομία μας. Αρχικά αποτελεί ένα μέσο αποθήκευσης του πλούτου, αφού αν το καλοσκεφτείς είναι ένας τρόπος να διατηρεί και να μεταφέρει κάποιος τα έσοδά του από το παρόν στο μέλλον. Μια δεύτερη βασική λειτουργία του χρήματος, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι ότι χρησιμεύει ως μέσο συναλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν στη ζωή τους για να πληρώσουν αγαθά και υπηρεσίες που έχουν ανάγκη και επιθυμούν. Η τρίτη βασική λειτουργία του χρήματος είναι ότι αποτελεί μια αποδεκτή μονάδα μέτρησης για την κοστολόγηση των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών που υπάρχουν σε μία κοινωνία. Με απλά λόγια, οι άνθρωποι έχουν συμφωνήσει να χρησιμοποιούν τα χρήματα σαν μια σταθερή μονάδα μέτρησης, για παράδειγμα με τη μορφή των νομισμάτων, για να μπορέσουν να δώσουν τιμές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που εμπορεύονται καθημερινά.   

Εκτός από τις βασικές λειτουργίες που μόλις προαναφέραμε, ο λόγος που ο άνθρωπος επιμένει διαχρονικά να χρησιμοποιεί το χρήμα στη ζωή του είναι κάποιες σημαντικές ιδιότητες – πλεονεκτήματά του που καλό είναι να γνωρίζεις. Πρώτον, το χρήμα αποθηκεύεται και μεταφέρεται εύκολα σχεδόν παντού είτε μέσα στην τσέπη σου είτε στο Woli σου. Ακόμη, είναι  διαιρετό, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χωριστεί και να διαμοιραστεί σε διαφορετικά μεγέθη. Μια άλλη πολύ χρήσιμη ιδιότητά του είναι ότι είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και αποδεκτό από όλους τους ανθρώπους. Τέλος, το χρήμα στις μέρες μας έχει το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα/ιδιότητα ότι δεν έχει κάποια εσωτερική αξία, δηλαδή το χαρτί στο οποίο τυπώνονται τα χαρτονομίσματα, για παράδειγμα του ευρώ, ουσιαστικά δεν κοστίζει τίποτα, με αποτέλεσμα η ποσότητα που μπορεί να δημιουργηθεί, να είναι θεωρητικά απεριόριστη.