Χρηματοοικονομικές δεξιότητες

Χρηματοοικονομικές δεξιότητες

Στην ενότητα Financial Decisions τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αξιόπιστα «εργαλεία» προκειμένου να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις σε σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών τους, ξεκινώντας με το χαρτζιλίκι τους. Μέσω της κριτικής σκέψης, της κατανόησης βασικών οικονομικών εννοιών, αλλά και της συνειδητής λήψης αποφάσεων, μαθαίνουν να κάνουν επιλογές σύμφωνα με τις ανάγκες τους και για τις οποίες αργότερα δεν θα μετανιώσουν. 

Η ανάληψη ευθύνης είναι μία έννοια με την οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή αρκετά νωρίς στη ζωή. Τους ζητάμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το σχολικό διάβασμα, για το άθλημα που θέλουν να εξασκήσουν, ακόμη και για το συγύρισμα του δωματίου τους. Ποια είναι όμως η ευθύνη που καλούνται να αναλάβουν όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών τους; Τα παιδιά θα ανακαλύψουν πως στην απάντηση αυτού του ερωτήματος κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια. Για να γίνει κάποιος οικονομικά υπεύθυνος θα πρέπει να ζει μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξοδεύει λιγότερα από όσα κερδίζει.

Μία ακόμη σημαντική δεξιότητα που αποκτούν τα παιδιά εδώ είναι πώς να θέτουν μόνα τους τα σωστά κριτήρια όταν πρόκειται να πάρουν κάποια απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές επιλογές αλλά και τις συνέπειες που αυτές έχουν. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται το χαρτζιλίκι τους και να κάνουν ένα πλάνο δαπανών προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, φροντίζοντας παράλληλα να αποταμιεύσουν χρήματα για έναν μελλοντικό στόχο, όπως για παράδειγμα την αγορά ενός καινούριου ποδηλάτου.

Όμως, τα πράγματα καμιά φορά δεν πηγαίνουν όπως τα είχαμε υπολογίσει. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάνουμε μία λάθος εκτίμηση; Μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα, τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται και την αποτυχημένη επιλογή τους. Η εμπειρία που αποκτούν αναλύοντας το τι πήγε λάθος, αποτελεί ένα χρήσιμο εφόδιο που τα οδηγεί πιο κοντά στην κατανόηση και στη μεθοδικότερη διεκδίκηση των μελλοντικών τους στόχων. 

Ας μην ξεχνάμε πως όλες οι οικονομικές επιλογές μας εμπεριέχουν ρίσκο, κόστος, πιθανά οφέλη και μελλοντικές συνέπειες. Γι’ αυτό μέσα από το Woli app μαθαίνουμε στα παιδιά μας να θέτουν τα σωστά κριτήρια, να συγκρίνουν τα δεδομένα, να συλλέγουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και να καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε με σωστές οικονομικές αποφάσεις να αποκτήσουν μια υπεύθυνη στάση στην ενήλικη ζωή τους.